Erfpacht

In 2000 heeft Natuurmonumenten het landgoed Haarzuilens verworven (389 hectare). Natuurmonumenten beheert sindsdien het grootste deel van het buitengebied in Haarzuilens. De grond waarop de 16 woningen in De Haar Buyten gerealiseerd worden, is eveneens eigendom van Natuurmonumenten. Ook hier heeft Natuurmonumenten de grond uitgegeven in erfpacht. Aan die erfpacht is een opstalrecht gekoppeld. Dat wil zeggen dat de erfpachter het recht heeft om op de betreffende grond een opstal, bijvoorbeeld een woning, te realiseren en in eigendom te hebben.

Zodra een koper een overeenkomst voor een nieuwe woning in De Haar Buyten getekend heeft en de notariële akte gepasseerd is, gaat het recht van erfpacht over op de koper van de betreffende woning.

Vanaf dat moment betaalt de eigenaar van de woning (in aanbouw) maandelijks canon, een soort huur, aan Natuurmonumenten. De canon is, net als hypotheekrente, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Naast de canon voor de grond bestaan de maandelijkse lasten nog uit de hypotheekrente voor de woning (in aanbouw) indien financiering benodigd is.

De canon wordt jaarlijks geïndexeerd door Natuurmonumenten. Naast de 'vrij op naam' prijs van de woningen is op de prijslijst tevens per kavel de erfpacht canon per maand aangegeven.

Ornament

Wonen midden in de natuur, en toch vlak bij de stad.